Tag Archives: Bridge

Bridge

ที่เนเธอแลนด์นอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ รถไฟ จักรยาน ยังมีการเดินทางอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันมากนั่นก็คือ “ทางเรือ” จึงจะเห็นว่าสะพานที่นี่สามารถที่จะเปิดให้เรือแล่นผ่านไปได้ โดยที่สะพานเหล่านี้จะมีเวลาเปิดปิดที่ชัดเจน ดังนั้นนักแล่นเรือจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะสะพานจะเปิด ดังนั้นจะต้องมาให้ตรงเวลานะครับ ไม่งั้นถ้าสะพานปิด ต้องรออีกนาน

Advertisements